Copyright © All Rights Reserved

     INTUNE Psykolog Gunna Strange 

                                   GIM terapeut Cand. Psych. Musik Pæd. 

                                                                          Medlem af Dansk Psykologforening og EAMI

InTune

Foredrag workshops

   Musik og GIM terapi        

        Mindfulness og Musik  

             Profil


 InTune

Musik bringer os "In Tune"; på bølgelængde.

Musik "stemmer os ind" på en følelse, en sindsstemning, en oplevelse, på hinanden, på os selv.. 

Både når vi bruger den sammen, synger, danser f. eks., og når vi bruger den for os selv.

Det er derfor vi til alle tider, i alle samfund, altid lytter, synger, danser sammen, i livets store øjeblikke.

Musik formidler den direkte adgang til vores krop, hjerne, følelser og indre billeder.


Musik og indre billeder, eller lyttemusik, kan bruges konstruktivt ressourceskabende.FOREDRAG, WORKSHOPS, OPLÆG.

Musik og indre billeder, og bare musik. 

Om hvordan og hvorfor musik og indre billeder i stigende grad indgår i behandlinger af fysiske og psykiske problemer,

og oplevelsen af hvordan..

se mere Under Foredrag Workshops


GIM, Guided Imagery and Music

Har du brug for at se dig selv og dine livsstrategier med friske øjne?

Har du ondt i relationerne, måske endda relationen til dig selv?

Hvordan skaber du fortællingen om dig selv?

Du er aktiv medskaber på fortællingen om hvem og hvordan du er, og hvilke muligheder du har.Ressourceforløb

Vi har alle en verden inden i, i form af ord og billeder.De fleste af os, er ikke særlig opnærksom på den indre verden, og de indre billeder, men den har stor betydning for hvordan man har det, og for hvordan man opfatter sin omverden, sig selv, sine relationer, mål og muligheder.


Er du i kontakt med den verden?


GIM, og MI, musik og indre billeder, giver dig en mulighed for at arbejde med den del af dig selv, og for at arbejde konstruktivt 

musikstøttet, med egne muligheder. 

Hvilke foretrukne stategier aftegner sig?.

Og er de hensigtsmæssige?

Kan du, med hjælp fra musikken, gøre noget der er bedre for dig selv?

Se mere under GIMterapi


Sorg, og sorgbehandling

Sorg er ikke en sygdom, eller en diagnose. Sorgen er uløseligt forbundet med vores kærlighed, til et menneske, et levende væsenet arbejde,

et sted. Alt hvad der er genstand for ægte kærlighed, og som kan mistes.

9 ud af 10 kommer efter en sorg videre, men enkelte udvikler kompliceret sorg, og kan få brug for hjælp til at komme videre

Ikke sådan at forstå at sorgen forsvinder helt, men kommevidere på en måde så man kan leve med sorgen, og have et godt nyt liv.

med sorgen.

Ca. hver 10. oplever at en sorg varer ved, udvikler sig til kompkiceret sorg, eller har PTSD lignende karakter.

Den gruppe kan få et bedre liv med sorgbehandling.

Sorgbehandling kan sætte ind, efter ca. et halvt til et helt år.


Mindfulness og Musik

Mindfulness er en anerkendt metode til at håndtere stress og mismod.

Der findes måder at tænke, og bruge sit sind på, som kan give en større tilfredshed og glæde ved dagligdagen,

og mere opmærksomhed på den indre verden som betyder så meget for stemningsleje og handlekraft.

- Hvorfor ikke øve sig på det?

Meditation. At finde det stille sted i sig selv hvor man kan betragte tanker og følelser, befordrer ro og overblik.

Den ro der gør det muligt at huske hvad der er væsentligt for en, og klare en hverdag fuld af indput.

Se mere under Mindfulness Meditation


In Tune -

"Vi søger den bølgelængde der skaber den bedste forbindelse

ligesom når man leder efter den bedste forbindelse på radioen. ...

Uden at vi tænker over det, tuner to hjerner, der gerne vil hinanden,

ind på samme frekvens." (Fredens/Prehn)At være InTune,* i kontakt med, harmoni med, afstemt med.

Værdier, mennesker og omgivelser.


* InTune, navnet har været mit siden 2000.

"Alla dessa dagar som kom och gick

inte visste jag att de var livet"

Stig Johansson